// cookie policy

Politică de confidențialitate

Politica de Confidentialitate


Societatea Prefabricate Vest Patru S.A., persoana juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Bd.  Preciziei nr. 24, Cladirea C1, Corp Administrativ, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.. J40/2531/2009, cod unic de înregistrare RO 25186783,  (denumita in continuare Prefabricate Vest Patru ) prelucreaza datele dvs. cu caracter personal prin intermediul site-ului web www.pv.ro in conditiile stabilite prin prezenta Politica de confidentialitate (denumita in continuare “Politica de confidentialitate”).

1. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Pentru scopurile Prelucrarii mentionate la punctul 2 de mai jos, prelucram datele cu caracter personal ale dumneavoastra furnizate in cadrul site-ului nostru (www.pv.ro) - denumite in continuare „Date cu caracter personal”, dupa cum urmeaza:

 • Nume, adresa de e-mail, (denumite în continuare „Date personale”);
 • Informatii privind utilizarea Site-ului de catre dumneavoastra, cum ar fi data si ora la care ati accesat  Webite-ul, Device ID public si date similare despre dumneavoastra (denumite in continuare „Date de monitorizare”).

Prefabricate Vest Patru va colecteaza Datele cu caracter personal in urmatoarele modalitati: direct de la dumneavoastra (acordate pe site, email, ori prin alte mijloace de comunicare), din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc site-ul, precum si prin intermediul cookie-urilor.

2. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Prelucram Datele dvs. cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă, în următorul scop: furnizarea serviciilor de vanzare de catre Prefabricate Vest Patru, cuprinzand actiunile specifice acestei activitati inclusiv pentru a permite folosirea cat mai optima a Site-ului si in scopul obtinerii de informatii statistice pentru imbunatatirea serviciilor Prefabricate Vest Patru (denumite In continuare „Scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea Site-ului”);

3. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

In general, prelucrarea Datelor cu caracter personal este necesara in vederea desfasurarii activitatii specifice scopurilor Prelucrarii. In general, vi se solicita sa furnizati Datele dumneavoastra cu caracter personal in mod obligatoriu, cu exceptia situatiilor limitate in care va comunicam ca anumite informatii sunt facultative. Daca nu ne oferiti respectivele date cerute a fi furnizate in mod obligatoriu, procesul poate fi intarziat sau chiar imposibil.

Pentru a putea prelucra Datele dvs. cu caracter personal, Prefabricate Vest Patru se bazeaza pe diferite temeiuri juridice, dupa cum urmeaza:

 1. Executarea unui contract sau in vederea incheierii unui contract: Prelucrarea este necesara pentru executarea contractului la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersurile necesare incheierii contractului dintre dumneavoastra si Prefabricate Vest Patru, in cazul clientilor fiind vorba de contractul de vanzare/cumparare.
 2. Interese legitime: Putem folosi informatiile pentru interesele noastre legitime, cum ar fi oferirea celui mai bun continut adecvat al Site-ului, pentru a ne imbunatati si promova produsele si serviciile, precum si continutul pe Site-ul nostru.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Scopurile prelucrarii

Categorii de Date cu caracter personal implicate

Temeiul prelucrarii

Scopuri legate de furnizarea serviciilor si functionarea Site-ului

 • Date personale
 • Date de comunicare
 • Incheierea sau executarea unui contract;
 • In baza interesului legitim.

4. DESTINATARI SI TRANSFERURI DE DATE

4.1.Destinatari


Terti: N/A


4.2. Transferuri de date transfrontaliere

Transferam Datele dumneavoastra cu caracter personal in tari aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

5. PERIOADE DE RETENTIE

Datele cu caracter personal sunt stocate pe durata necesara incheierii sau executarii contractului de vanzare/cumparare, precum si dupa finalizarea acestora, cel putin pe durata impusa de legislatia in vigoare, inclusiv, dar fara a se limita la dispozitiile privind indeplinirea obligatiilor contractuale, prescriptia extinctiva, arhivarea.

Daca se initiaza o actiune judiciara, Datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade aplicabile cailor de atac prevazute de lege, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.

In principiu, va vom pastra Datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. In toate cazurile, Datele cu caracter personal din contractele, comunicarile si alte documente identificate pot fi supuse unor cerinte legale de pastrare, care necesita, in principiu, pastrarea de pana la 10 ani.

6. PROCEDURI DE SECURITATE

In conformitate cu legislatia europeana pentru protectia datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat şi folosirea neadecvata a Datelor cu caracter personal.

Utilizam sisteme şi proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti. De asemenea, folosim proceduri de securitate şi restrictionari tehnice şi fizice ale accesarii şi folosirii Datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale in timp ce lucreaza.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. 
  Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 2. Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte.In functie de scopurile Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 3. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
 4. Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
 6. Dreptul de opozitie :
  Aveti dreptul deopozitie , pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram Datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru executarea unui contract deja incheiat.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 8. Dreptul de a fi notificat cu privire la destinatarii carora le-au fost dezvaluite Datele cu caracter personal (in masura solicitarii de catre persoana vizata);
 9. Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile mentionate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata şi semnata, inaintata catre Prefabricate Vest Patru S.A la adresa Bucuresti, Bd.  Preciziei nr. 24, Cladirea C1, Corp Administrativ, Sector 6, in atentia Administratiei.

Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

Prefabricate Vest Patru va comunica informatiile solicitate, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitarii exprimate de dumneavoastra privind modul de comunicare.

Prezenta Politica de confidentialitate intra in vigoare la data de 25.05.2018, putand fi actualizata periodic.

Orice actualizare va deveni aplicabila de la data publicarii noii versiuni pe site-ul web www.pv.ro